Impressum

Dane zgodnie z § 5 ustawy o mediach telekomunikacyjnych (TMG):

Carl-Josef Detert
Detert Zuchttiere

Brinkerhook 16
48599 Gronau-Epe
Germany

Kontakt:

Telefon: +49 (0) 2565/90712-0
Telefaks: +49 (0) 2565/90712-1
Email: info@detert-zuchttiere.com

Podatek od towarów i usług:

NIP zgodnie z § 27a ustawy o podatku od towarów i usług (Umsatzsteuergesetz):
DE193843784

Podmiot odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 ust. 2 państwowej umowy o radiofonii (RStV):

Carf-Josef Detert
Brinkerhook 16
48599 Gronau-Epe

Rozstrzyganie sporów

Komisja Europejska udostępniła platformę internetowego rozstrzygania sporów (ODR): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Nasz adres e-mail znajduje się wyżej, w Impressum.

Nie jesteśmy ani gotowi, ani zobowiązani do udziału w postępowaniu arbitrażowym przed sądem polubownym, wskazanym przez konsumenta.