Produkcja prosiąt DanBred

Od 1896 roku istnieje duński program hodowli trzody chlewnej DanBred. Program ten zorganizowany jest przez Radę Krajową ds. Hodowli Trzody Chlewnej. Ogółem 49 hodowców i dwie ubojnie w Danii przerabiają na rok 21,3 milionów świń. 90% tych zwierząt jest eksportowanych.

Tłem programu DanBred jest optymalizacja trzech ras celem zagwarantowania najlepszej z możliwych rentowności. W ostatnich czterech latach program DanBred uzyskał zysk sięgający przeciętnie 1,50 Euro za tucznik.
Wspomniany program jest interdyscyplinarny i uwzględnia w równej mierze interesy producentów, klientów i konsumentów przy pełnej ich  przejrzystości. Klient ma stały dostęp do danych genetycznych. Jako dalszy środek  zabezpieczający programu DanBred klient może o każdym czasie uzyskać informacje na temat statusu zdrowia trzody chlewnej. Krajowa Izba Gospodarcza Nadrenii Westfalii potwierdziła, że ten system hodowli jest jednym z najbardziej efektywnych na świecie i uhonorowała ten program tytułem zwycięzcy 9. konkursu Warentest.

Celem uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami;

Nasza poręczna aplikacja na smartfona!
Nasza praktyczna
aplikacja na smartfony:
QR Code App