Dzięki doskonałym genom sięgającym 100 letnim badaniom naukowym prosięta pochodzące z produkcji prosiąt systemów hodowli DanAvL są duże i zdrowe.  Prosięta z produkcji prosiąt wyróżniają się wysoką jakością mięsa chudego o dużym indeksie.

Wyniki konkursu 9.Warentest Krajowej Izby Rolniczej Nadrenii Westfalii (czerwiec 2008):

  • lochy systemu DanAvL wydają więcej żyjących prosiąt aniżeli innych systemów. Przeciętnie 12.05 prosięcia sprzedaje producent prosiąt z jednego miotu, co  jest potwierdzeniem wysokiej płodności macior DanAvL.
  • prosięta z produkcji prosiąt z trzodą chlewną  DanAvL są idealnymi tucznikami. Ich genetyczne skłonności wymagają efektywnego wykorzystania pokarmu. Zwierzęta te mają zapotrzebowanie pożywienia 2,43 kg na 1kg wzrostu. Przeciętna wartość innych systemów hodowlanych wynosi 2,54 kg.
  • Prosięta DanAvL wykazują się o 9 dni krótszym okresem tuczenia, aniżeli prosięta innych produkcji. Dzienny wzrost wagi prosiąt hodowanych według genetyki DanAvL wynosi 942 g. Prosię innych systemów hodowlanych tyje 887 g na dzień.

Przy dobrym kierowaniu zakładem produkcja prosiąt wegług genetyki DanAvL osiąga wysokie zyski, przez co wzrasta rentowność zakładu produkcyjnego.
Celem uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami.