Korzystanie z naszej strony jest to zwykle możliwe bez podawania danych osobowych. O ile na naszych stronach dane osobowe (takie jak adres imię i nazwisko, adres lub e-mail), to w miarę możliwości na zasadzie dobrowolności. Dane te nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody z Państwa strony.
Zwracamy uwagę, że transmisja danych w Internecie (np. komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Zastosowanie ramach obowiązku nadrukiem publikowane dane kontaktowe osób trzecich do wysyłania niechcianych reklam i materiałów informacyjnych jest niniejszym wyraźnie wyłączone. Operatorzy serwisu zastrzegają sobie prawo do podjęcia działań prawnych w przypadku niezamówionej reklamy, takich jak spam e-mail.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w celu korzystania z Facebook-Plugins: http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/

Nasze strony integrację wtyczek z sieci społecznościowej Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA są złączone.Plugin Facebook zgadzasz się na logo Facebook lub „Jak-Button“ („Like“) na naszej stronie.Przegląd Facebook wtyczek można znaleźć tutaj: http://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Podczas odwiedzania naszej witryny, wtyczki ustanawia połączenie między przeglądarką a serwerem Facebook ma swoją siedzibę. Facebook co uzyska informacje, że odwiedzana naszą stronę, adres IP. Jeśli klikniecie Państwo na Facebook „Like“ przycisk, po zalogowaniu się na swoje konto na Facebooku, możecie połączyć zawartości naszych stron do swojego profilu na Facebooku. W ten sposób Facebook może kojarzyć wizytę naszej witryny z konta użytkownika. Zwracamy uwagę, że my, jako dostawca witryn bez znajomości treści przesyłanych danych i korzystania z nich przez Facebook. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznajcie się Państwo z polityką prywatności na Facebooku http://pl-pl.facebook.com/about/privacy/
Jeśli nie chcecie Państwo, by Facebook może przypisać do Państwa wizyty na naszej stronie internetowej do konta Facebook użytkownika, wylogujcie się ze swojego konta na Facebooku.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w celu korzystania z Google-Analytics: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google“). Google Analytics używa „cookies“, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyra

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w celu korzystania z Google AdWords Remerketing

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google AdWords ReMarketing. Szczegóły na temat sposobu jego funkcjonowania zawiera nasza polityka prywatności.
Uzyskane informacje są nie związane z Państwa danymi osobowymi, za ich pomocą włączają się ogłoszenia, które Państwa zainteresowały podczas poprzedniej wizyty.
Konsument może w każdym czasie ze skutkiem na przyszłość zgłosić swój sprzeciw wobec gromadzenia i przechowywania danych Proszę przejść na stronę http://www.google.com/privacy_ads.html Alternatywnie, można wyłączyć wykorzystania plików cookie przez osoby trzecie, poprzez wywołanie strony http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp
towej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.“

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w celu korzystania z Google+1

Zbieranie i przekazywanie informacji:
Przy pomocy przycisku Google +1 mogą Państwo publikować globalnie informacje. Dzięki przyciskowi Google +1 Państwo i inni użytkownicy otrzymają spersonalizowane informacje od Google i naszych partnerów. Google zapisuje zarówno informacje, które oznaczyli Państwo kliknięciem +1, jak i informacje o stronie, która obejrzeli Państwo dzięki kliknięciu na +1. Przyznane +1 mogą zostać zintegrowane z Państwa nazwa profilowa i zdjęciem ustawionymi w usługach Google, takich jak wyniki wyszukiwania lub profil Google, a także w innych miejscach na stronach i ogłoszeniach w Internecie.
Google zapisuje informacje o kliknięciach +1 w celu uczynienia usług Google jeszcze atrakcyjniejszymi dla Państwa i innych użytkowników. Aby korzystać z przycisku Google +1, musza Państwo posiadać globalnie widoczny, publiczny profil Google, który zawiera co najmniej przyporządkowana mu nazwę. Wybrana nazwa będzie używana we wszystkich usługach Google. W niektórych przypadkach nazwa ta może zostać zastąpiona przez inna nazwę, której używali Państwo do dzielenia się informacjami przez konto Google. Tożsamość Państwa konta Google może zostać pokazana tylko użytkownikom, którzy znają Państwa adres mailowy lub dysponują innymi informacjami umożliwiającymi Państwa identyfikacje.

Użytkowanie zebranych informacji:
Oprócz wymienionych wyżej celów udostępnione przez Państwa informacje będą użytkowane zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych Google. Google może publikować zebrane statystyki związane z użytkowaniem usługi +1 wzgl. przekazywać je użytkownikom i partnerom, takim jak wydawcy, osoby zamieszczające ogloszenia lub powiązane strony internetowe.

Oświadczenie o ochronie danych osobowych w celu korzystania z Twitter

Na naszych stronach zintegrowane są funkcje serwisu Twitter. Funkcje te oferowane są przez Twitter Inc., Twitter, Inc. 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z serwisu Twitter i funkcji „Re-Tweet“ strony internetowe odwiedzane przez użytkownika są łączone z kontem użytkownika na Twitterze i w ten sposób ujawniane innym użytkownikom.
Do serwisu Twitter są w ten sposób również przekazywane dane.
Zwracamy uwagę na fakt, że jako oferent tej strony nie otrzymujemy żadnych informacji na temat przekazywanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez serwis Twitter. Więcej informacji na ten temat użytkownik znajdzie w oświadczeniu o ochronie danych w serwisie Twitter pod adresem twitter.com/privacy.
Ustawienia w zakresie ochrony danych w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta pod adresem twitter.com/account/settings