danzucht

Od 1896 roku istnieje duński program hodowli trzody chlewnej DanAvl. Program ten zorganizowany jest przez Radę Krajową ds. Hodowli Trzody Chlewnej. Ogółem 49 hodowców i dwie ubojnie w Danii przerabiają na rok 21,3 milionów świń. 90% tych zwierząt jest eksportowanych.
Tłem programu DanAvl jest optymalizacja trzech ras celem zagwarantowania najlepszej z możliwych rentowności. W ostatnich czterech latach program DanAvl uzyskał zysk sięgający przeciętnie 1,50 Euro za tucznik.

Wspomniany program jest interdyscyplinarny i uwzględnia w równej mierze interesy producentów, klientów i konsumentów przy pełnej ich  przejrzystości. Klient ma stały dostęp do danych genetycznych. Jako dalszy środek  zabezpieczający programu DanAvl klient może o każdym czasie uzyskać informacje na temat statusu zdrowia trzody chlewnej. Krajowa Izba Gospodarcza Nadrenii Westfalii potwierdziła, że ten system hodowli jest jednym z najbardziej efektywnych na świecie i uhonorowała ten program tytułem zwycięzcy 9. konkursu Warentest.

SPF – Selskabet

spf-selskabetJako zakład Hodowli Trzody Chlewnej współpracujemy z przedsiębiorstwem SPF-Selskabet. Ta organizacja wprowadzająca na rynek jest  największym przedsiębiorstwem genetyki DanAvl w Danii i ma ponad 98% udziału w rynku. Dzięki „umowie rozmnażania i umowie zakładowej” mamy możliwość sprowadzania loszek z wszystkich zakładów hodowlanych i zakładów rozmnażania w Danii. Nasze chlewnie trzody są zaopatrywane z zakładu Storestrand.

Celem uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z nami;